турско кафе Mehmet Efendi
 

Coffea Robusta /Кафе Робуста/

"Coffea robusta" се одгледува во надморска височина од 0 до 600 метри. За разлика од Арабиката овој вид цвета неправилно и за дозрее на овошјето се потребни околу 10-11 месеци.
Кафето, произведено од жолто-кафеви зрна Робуста, содржи речиси два пати повеќе кофеин во споредба со Арабиката.
Зрна на кафе Робуста, кои се специјално одбрани во многу од смеси на еспресо, обично се користат во многу мали количини. Овие висококвалитетни зрна на кафе Робуста условуваат зајакнување на еспресо и создавањето на крем.
Но, бидејќи ниско квалитетни зрна на кафе Робуста, те са евтини, тоа е причината некои производители да ги користат големи количини во смесите за еспресо. Ниско квалитетни видови на зрна на кафе Робуста имаат дрвен и жилав вкус, поради кое добрите производители на кафе не сакаат овој вид.
На кафе Робуста се паѓа околу 30% од светското производство на кафе. Бидејќи е многу издржлива кон болести и временски услови, неговото одгледување е многу полесно.
Најмногу распространети видови са: "Java-Ineac", "Nana", "Kouliou" и "Congensis".

 
турско кафе